Our Philosophy
House Brands
"เชียงล้ง" หมายความว่า "ความเจริญรุ่งเรือง" โดยธุรกิจเริ่มต้นขึ้นจาก การค้าส่งสินค้าอาหารพืชผลการเกษตรและอาหารทะเลแห้ง บนถนนเยาวราช ในนามของ "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไถ่ฮงเส็ง" (หสน.ไถ่ฮงเส็ง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยคุณอานาม แซ่เฮง เป็นเจ้าของกิจการ


ต่อมาเมื่อธุรกิจได้เติบโตขึ้น กิจการได้ขยายตัวและเกิดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยมียอดจำหน่ายสินค้ามากขึ้น และเกิดการขยายสินค้าที่จัดจำหน่ายหลากหลายชนิดมากขึ้น ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขยายกิจการมาก่อตั้ง "บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด" เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับการค้า และการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ


ทางบริษัทฯ มีคลังสินค้าและห้องเย็นที่ได้รับมาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ จะถูกจัดการและจัดเก็บอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สินค้า ที่ส่งถึงมือผู้บริโภค มีคุณภาพที่ดีที่สุด และการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ของผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ มาจัดจำหน่าย
อาทิเช่น เห็ดหอมแห้ง เห็ดหูหนูขาวแห้ง สาหร่ายทะเลแห้ง ลำไยแห้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เยื่อไผ่ และบ๊วยดองเค็ม เป็นต้น

โดยสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มผู้บริโภคคือสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ "ตราผึ้งทอง" "ตรากระต่ายคู่" และ "ตรามงกุฎ" ซึ่งเป็นตราสินค้าที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและความมั่นใจในกลุ่มผู้บริโภค

ตลอดระยะเวลากว่า 58 ปีที่ดำเนินกิจการมา ทางบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นถึงเรื่องของคุณภาพ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชนิดที่ได้รับจากบริษัทฯ คือสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งที่ให้สารอาหารแก่ร่างกาย
ดังคติพจน์ของบริษัทฯ ที่ว่า "เราคัดสรรทุกสิ่งเพื่อคุณเท่านั้น"ตราสัญลักษณ์ "เชียงล้ง"

"ต้นไผ่และพระอาทิตย์" เป็นเสมือนหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงามและส่องสว่างรุ่งเรือง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ในสัญลักษณ์ตรา "เชียงล้ง" เครื่องหมายการค้า และเป็นตราสัญลักษณ์ประจำของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด

ภายในตราสัญลักษณ์ "เชียงล้ง" มีองค์ประกอบมากมายทั้งรูปภาพและสีสรรต่างๆ นานา อันได้แก่ ต้นไผ่สีเขียว พระอาทิตย์สีแดง ตัวอักษรจึนอ่านว่า "หวัง" สีกลมท่าเข้ม และตัวอักษรย่อ "CL" สีขาวภายใต้พื้นสีน้ำเงิน ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นเสมือนตัวแทนสื่อความหมายของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เน้นการบริการที่ประทับใจ ยึดถือคุณธรรม รักษาจรรยาบรรณในการทำธุรกิจการค้า และสร้างความเป็นที่หนึ่ง ในด้านการค้าผลิตภัณฑ์ที่มาจาก พืชผลทางการเกษตร เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภค มีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า ประทับใจในการบริการ และรู้สึกถึงความจริงใจ ที่เรามีต่อทุกท่านตลอดไป

top^ ......| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |

 


Copyright © 2004 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ chianglong.com เป็นของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด
326/118 - 124 หมู่ 2 ซอยพุทธบูชา 44, ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร.(+662) 869 3988 - 91 โทรสาร. (+662) 869 3992