พริกไทย


สรรพคุณทางยา : เมล็ด ใช้แก้ลมลั่นในท้อง ลมอัมพฤกษ์ บำรุงธาตุ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้เสมหะมาก แก้มุตกิด

การรับประทาน : เมล็ดพริกไทยสดใส่ในผัดเผ็ด ผัดฉ่า ส่วนพริกไทยป่น และเม็ดพริกไทยแห้ง ใช้แต่งกลิ่นอาหารและหมักดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ หรือใช้เป็นส่วนผสมของอาหารเช่น กุ้ง,ปู อบวุ้นเส้น เพื่อเพิ่มกลิ่นอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น

close