เห็ดเป๋าฮื้อ

สรรพคุณทางยา : ต่อต้านแบคทีเรียพวกกรัมบวก และป้องกันโรคมะเร็ง

การรับประทาน : นิยมนำเห็ดเป๋าฮื้อมาปรุงอาหารในตำรับอาหารจีน เช่น ผัดแตงกวาดองกุ้งเห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดเป๋าฮื้อสามรส และสลัดเห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น

close