บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ และรักษา ระดับมาตราฐาน ของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ สู่มือผู้บริโภคมีคุณภาพที่ดี สะอาด ถูกหลักอนามัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ < อ่านต่อ >


Golden Bee Crown Twin Rabbit
ร่วมงานกับเชียงล้ง


Copyright © 2004
ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ chianglong.com เป็นของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด
326/118 - 124 หมู่ 2 ซอยพุทธบูชา 44, ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร.(+662) 869 3988 - 91 โทรสาร. (+662) 869 3992