..
หมวด House Brand Products
เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้ตราของบริษัทฯ ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Dried Longan Pulp /
ลำไยแห้ง

Dried Longan Pulp /
ลำไยแห้ง
Salt Pickled Plum /
บ๊วยดองเค็ม
Salt Pickled Pulpy Plum /
บ๊วยดองเค็มเนื้อ
(บ๊วยเละ)
Sweet & Sour Plum Sauce /
น้ำบ๊วยเจี่ย
(น้ำจิ้มบ๊วย)

White Pepper Powder /
พริกไทยป่นถุง
White Pepper Powder /
พริกไทยป่นถุง
White Pepper Powder /
พริกไทยป่นถุง
Salt Pickled Lime /
มะนาวดอง
(สูตรโบราณ)

Natural Dried Seaweed /
สาหร่ายทะเลจีน
(ชนิดหนา)
Natural Dried Seaweed /
สาหร่ายทะเลจีน
(ชนิดแพ็ค)
Dried Mushroom /
เห็ดหอมแห้ง
Dried Mushroom /
เห็ดหอมแห้งลาย

Cashew Nuts / เมล็ดมะม่วงหิมพานต์

Dried White Fungus /
เห็ดหูหนูขาว
(เห็ดหิมะ)
Dried Bamboo Fungus / เยื่อไผ่
Chinese Noodles /
หมี่เตี๊ยว

Dried Bean Curd (Extra) /
ฟองเต้าหู้พิเศษ
Dried Bean Curd Stick /
ฟองเต้าหู้เส้น
Lemon Basil / เมล็ดแมงลัก
Abalone Mushrooms /
เห็ดเป๋าฮื้อประป๋อง

Baby Corn /
ข้าวโพดอ่อน
กระป๋อง

   
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |