..
หมวด Dried Marine Products
เป็นสินค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Dried Fish Maw (Teng-Lang) Grade A / กระเพาะปลา เต็งลั้ง เกรด A

Dried Fish Maw (Teng-Lang) Light Weight - Mixed Size / กระเพาะปลา เต็งลั้งกลางเบา (ตงเต็งเบา)
Dried Fish Maw (Teng-Lang) Light Weight - Selected Size / กระเพาะปลา เต็งลั้งกลางเบา (ตงเต็งเบา) คัดพิเศษ

Dried Fish Maw (Marine Catfish) Thin - Size S / กระเพาะปลาไคเซ้ง (เล็ก)
Dried Fish Maw (Marine Catfish) Thin - Size M / กระเพาะปลาไคเซ้ง (กลาง)
Dried Fish Maw (Marine Catfish) Thin - Size L / กระเพาะปลาไคเซ้ง (ใหญ่)

กระเพาะปลา
เหรียญบาท
กระเพาะปลา
หางหนูผ่า (ใบไม้)
Dried Fish Maw (Bigeye Snapper) / กระเพาะปลาตาหวาน
Dried Fish Maw (Largehead Hairtail) Light Weight - Grade A /
กระเพาะปลามั้วหลอด (เบา) - เกรด A
Dried Fish Maw (Largehead Hairtail) Light Weight - Grade B /
กระเพาะปลามั้วหลอด (เบา) - เกรด B

Dried Fish Maw (Largehead Hairtail) Heavy Weight /
กระเพาะปลามั้วหลอด (หนัก)
Dried Fish Maw (Marine Catfish) Thick - Light Weight /
กระเพาะปลาอี่เซ้ง
(เบา)

Blacktip Shark Fins (Pectoral Fin)
No. 4 /
หูฉลามดำ เบอร์ 4
Shark Fins (Pectoral Fin)
No. 1 /
หูฉลาม เบอร์ 1

Shark Fins (Dorsal Fin - Caudal Fin)
No. 1 /
หูฉลาม
(ครีบหลัง - หาง)
เบอร์ 1

Shark Fins (Pectoral Fin)
No. 2 /
หูฉลาม เบอร์ 2

Shark Fins (Dorsal Fin - Caudal Fin)
No. 2 /
หูฉลาม
(ครีบหลัง - หาง)
เบอร์ 2

Shark Fins (Pectoral Fin)
No. 3 /
หูฉลาม เบอร์ 3
Shark Fins (Dorsal Fin - Caudal Fin)
No. 3 /
หูฉลาม
(ครีบหลัง - หาง)
เบอร์ 3
Shark Fins (Pectoral Fin)
No. 4 /
หูฉลาม เบอร์ 4
Shark Fins (Dorsal Fin - Caudal Fin)
No. 4 /
หูฉลาม
(ครีบหลัง - หาง)
เบอร์ 4
 
 
 
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |