..
หมวด Dried Agricultural Products
เป็นสินค้าพืชผลทางการเกษตรแห้ง ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Ginkgo Nuts / แปะก๊วย

Dried Lily Flower /
ดอกไม้จีนล้าง
(จำไฉ่ล้าง)
Dried Lily Flower (Natural) /
ดอกไม้จีนธรรมชาติ
(จำไฉ่ไม่ล้าง)

Dried Thai Black Fungus /
เห็ดหูหนูดำ (ไทย)
Dried Chinese Black Fungus /เห็ดหูหนูดำ (จีน)

Dried Lotus Seed / เม็ดบัวขาว
Small Red Dates (Without Seed) /
พุทราจีนเล็ก
(ไร้เมล็ด)

Chinese Red Dates /
พุทราจีน (ยาว)
Sweet Pickled Red Dates /
พุทราจีนเชื่อม
(ชนิดกล่อง)

Dried Chestnuts /
เกาลัดแห้ง
(โรมาเนีย)
Blanched Peanuts /
ถั่วลิสงลอกเปลือก
Dried Golden Longan /
ลำไยแห้งสีทอง
Dried Chinese Bamboo Shoots /
หน่อไม้แห้งจีน

Dried Thai Bamboo Leaves /
ใบไผ่แห้ง

 
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |