..
หมวด Herbal Products
เป็นสินค้าประเภทเครื่องเทศ, เครื่องปรุง, ยาจีน ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Chrysanthemum /
เก็กฮวยจีน

Gardenia Jasminoides /
เม็ดเก็กฮวย
(จุ๋ยกีจี้, ทีจี้)

หญ้าหอม
Star Aniseed /
ดอกโป๊ยกั๊ก
Cinnamon /
ไม้อบเชยนอก

Bunge Pricklyash Peel /
ชวนเจีย (พริกหอม)

Fragrant Solomonfeal Rhizome /
เง็กเต็ก
Common Yam Rhizome /
ฮ่วยซัว
Barbary Wolfberry Fruit /
เก๋ากี้

White Pepper (Milled) /
เม็ดพริกไทยขาว
White Pepper (Natural) /
เม็ดพริกไทยขาว
(ไม่ฟอก)

Black Pepper /
เม็ดพริกไทยดำ
Dried Roselle /
กระเจี๊ยบแห้ง

Dried Bael Fruit /
มะตูมแห้ง
Sterculia /
ลูกสำรอง
Grosvenor Momordica Fruit /
หล่อฮั้งก๊วย
(แบบแตก)

 

     
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |