..
หมวด Agency Products
เป็นสินค้าประเภทที่บริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Champignons Mushroom in Brine /
เห็ดแชมปิญอง
(OV)

Rambutan Stuffed With Pineapple /
เงาะยัดไส้
สับปะรดกระป๋อง
(OV)
Longan In Syrup (Jumbo) /
ลำไยกระป๋อง
(จัมโบ้)
(OV)
Longan In Syrup (Large) /
ลำไยกระป๋อง
(ใหญ่)
(OV)

Lychees In Syrup (Jumbo) /
ลิ้นจี่กระป๋อง
(จัมโบ้)
(OV)
Shrimp Paste / กะปิ
(ปากน้ำ)
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |