..
หมวด Other Products
เป็นสินค้าประเภทอที่บริษัทฯ นำเข้ามาจัดจำหน่าย ซึ่งสินค้าในหมวดประกอบไปด้วย

Salted Olive /
ลูกสมอกระป๋อง
Rambutan In Syrup / เงาะกระป๋อง
Rambutan Stuffed With Pineapple / เงาะยัดไส้สับปะรด กระป๋อง

Processed Peas / ถั่วลันเตากระป๋อง
Green Mustard / มัสตาร์ดเขียว

Dried Bean Curd Bow Shape / เต้าหู้โบว์

Dried Bean Curd / เต้าหู้แห้ง

Dark Raisin /
ลูกเกดดำ
White Raisin /
ลูกเกดขาว

Beancurd Preserve with Rice Sauce
(140 g.) /
เต้าหู้ยี้แท้ (ขวดเล็ก)

Beancurd Preserve with Rice Sauce
(380 g.) /
เต้าหู้ยี้แท้ (ขวดใหญ่)
Pickled Lettuce /
ไส้ผักดอง
Virgin Peanut Oil /
น้ำมันถั่วลิสง

Protein Product from Soybean
(Small Piece) /
โปรตีนเกษตรชิ้นเล็ก

Protein Product from Soybean
(Large Piece) /
โปรตีนเกษตรชิ้นใหญ่
Protein Product from Soybean
(Small Piece) /
โปรตีนเกษตรชิ้นเล็ก
Protein Product from Soybean No. 2 /
โปรตีนเกษตรเบอร์ 2
(โปรตีนเกษตร
โซเย็กซ์)

Protein Product from Soybean No. 4 /
โปรตีนเกษตรเบอร์ 4
(โปรตีนเกษตรกลาง)
Protein Product from Soybean No. 5 /
โปรตีนเกษตรเบอร์ 5
(โปรตีนเกษตรกลาง)
Protein Product from Soybean
(Size Jumbo) /
โปรตีนเกษตรจัมโบ้
(โปรตีนเกษตร
แผ่นใหญ่)
Protein Product from Soybean (Stick) /
โปรตีนเกษตรเส้น
(หมูเส้น)
Protein Product from Soybean (Grind) /
โปรตีนเกษตรสับ
(หมูสับ)

 


 
 
 
top^ ......

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |