ระบบการขาย
การขายเป็นหน่วยสำคัญ ที่เปรียบเสมือนสะพานที่ทอดระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เราได้ทำการอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกค้าและแนะนำสินค้าใหม่ๆ ซึ่งนโยบายการให้บริการลูกค้าของเราจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในทุกตลาด ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคในประเทศไทย

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |


Copyright © 2004 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ chianglong.com เป็นของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด
326/118 - 124 หมู่ 2 ซอยพุทธบูชา 44, ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร.(+662) 869 3988 - 91 โทรสาร. (+662) 869 3992