ระบบคลังสินค้า

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นจัดเตรียมสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดนั้น เรามีระบบจัดเก็บและหมุนเวียนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการหมุนเวียนสินค้าคงคลังแบบ เข้าก่อน - ออกก่อน ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้สินค้ามีความใหม่สดเสมอ

นอกจากระบบการหมุนเวียนสินค้าดังกล่าวแล้ว สถานที่และการจัดวางสินค้าในคลังสินค้ายังนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการบริหารและจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้เรามีคลังสินค้าที่รองรับนโยบายดังกล่าว โดยส่วนของคลังสินค้าที่ทำการจัดเก็บสินค้าของเรานั้น มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการจัดเก็บ เราได้วางมาตรฐานในการจัดวางสินค้าแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบถ่ายเทอากาศภายในคลังสินค้าที่ดี ให้โล่งเย็นไม่อับชื้น เพื่อเก็บสินค้าที่อยู่ในอุณหภูมิปกติ ไม่ให้ร้อนจนเกินไป และเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้านั้นๆ


นอกจากคลังสินค้าแล้ว เรายังมีห้องเย็นขนาดใหญ่ที่มีระบบทำความเย็นได้ตามมาตรฐาน เพื่อใช้ในการเก็บสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิต่ำไว้สม่ำเสมอ โดยระบบการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็นดังกล่าว เราได้แบ่งส่วนในการใช้งานและจัดเก็บสินค้าให้มีความเหมาะสมต่อสภาพของสินค้าต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งยังรวมถึงการนำระบบการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมาใช้ในระบบการหมุนเวียนสินค้าในห้องเย็นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความสดใหม่ของสินค้าที่บริษัทฯ ส่งถึงมือลูกค้าทุกท่าน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า "เราคัดสรรทุกสิ่งเพื่อคุณเท่านั้น" และจะคงรักษาคุณภาพของสินค้าและการบริการเช่นนี้ตลอดไป

| Home | About Us | Product | Service | Activity | Contact Us |


Copyright © 2004 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดของ chianglong.com เป็นของ บริษัท เชียงล้ง อินเตอร์เทรด จำกัด
326/118 - 124 หมู่ 2 ซอยพุทธบูชา 44, ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทร.(+662) 869 3988 - 91 โทรสาร. (+662) 869 3992